Eliberare certificate de stare civilă (duplicate)

Eliberare certificate de stare civilă (duplicate)

1. Eliberarea certificatelor de stare civila (duplicat – nastere, casatorie, deces):

• certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului, sau persoanei mandatate pe baza unei procuri notariale speciale;
• pentru minori, care nu au acte de identitate precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal;
• certificatul de casatorie se poate elibera unui dintre soti sau la cerere ambilor soti;
• certificatul de deces se elibereaza mambrilor familiei sau altor persoane indreptatite (beneficiarii unui testament, contracat de intretinere, renta viajera sau alte cazuri asimilate celor prezentate anterior)

2. Actele necesare pentru eliberarea certificatelor duplicat:

• cerere tip;
• actul de identitate ( buletin, carte de identitate, adeverinta de identitate provizorie pentru cetatenii romani cu domiciliul in tara,); pasaportul-pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate sau cetatenii straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara; cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati mai intai sa solicite eliberarea actului de identitate la Serviciul de evidenta a persoanelor de domiciliu sau Serviciul pasapoarte.
• procura speciala,
PROCURA poate fi intocmita la misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al Romaniei din tara in care mandantele isi are domiciliul, resedinta, ori se afla temporar.
PROCURA se mai poate intocmi si la un notar din tara respectiva, in acest caz este necesar sa fie aplicata Apostila conform Conventiei de la Haga din 1961, sau supralegaliza dupa caz,
PROCURA va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
– Numele, prenumele si domiciliul celui care mandateaza;
– Numele, prenumele si domiciliul celui care este mandatat;
– obiectul mandatului care trebuie sa fie special (sa se arate actul de stare civila care urmeaza a fi obtinut de mandatar, precizarea unor date suplimentare cu privire la locul si data incheierii actului respectiv).
In cazul in care au intervenit modificari in statutul civil al celui care mandateaza (schimbare de nume, casatorie, divort) pronuntate in strainatate, va rugam sa solicitati informatii suplimentare de la compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei mun. Zalău

3. Acte necesare pentru eliberarea, pe baza de procura, a certificatelor de stare civila

– buletinul de identitate / cartea de identitate al celui mandatat;
– procura in original daca este data la notar in strainatate trebuie sa contina apostila conform conventiei de la Haga, sau sa fie supralegalizata, dupa caz
– traducere in limba romana autentificata de un notar public
– in situatia in care se solicita noul tip de certificat de stare civila, este necesar sa se predea vechiul certificat in vederea anularii.
NOTA: In cazul in care nu se prezinta vechiul certificat, pierderea sau deteriorarea se sanctioneaza contraventional cu amenda intre 100-200 lei.

5. Eliberarea de dovezi (anexa 9)
La cererea persoanelor fizice se pot elibera dovezi din care sa rezulte numele de familie si prenumele precum si daca s-a efectuat sau nu o inregistrare in registrele de stare civila ale localitatii.
Pentru aceasta sunt necesare urmatoarele acte:
• actul de identitate;
• cerere tip;

Sari la conținut