Infrastructura

Infrastructura

Infrastructura de transport
Infrastructura de transport este destul de bine dezvoltată, făcându-se atât pe cale rutieră (DN, DJ şi DC), cât şi pe calea ferată (staţii CFR: Mirşid şi Popeni). La distanţe cuprinse între 80 şi 120 km se află aeroporturile: Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia Mare, Oradea.
Legătura comunei cu principalele centre urbane – municipiul Zalău, oraşul Jibou şi de aici mai departe – se realizează prin drumul naţional DN 1H care traversează localităţile Mirşid şi Popeni, DN 1T care face legătura între localitatea Moigrad-Porolissum şi DN 1H, DJ 191C, Zalău → Creaca → Românaşi → DN 1F (E81), drum care trece pe la nordul localităţii Moigrad-Porolissum. Satul Firminiş este legat de drumul D.N.1H prin drumul comunal D.C. 21A.
Infrastructura de transport a comunei este completată astfel:

  • Drumuri comunale: DC 21 A = 9,0 km
  • Străzi comunale: = 35,5 km, din care: 32,5 km pietruit şi 3,0 km de pământ
  • Drumuri vicinale: = 64,5 km, de pământ

Total = 109,0 km

Infrastructura edilitară şi de mediu
Gospodărirea apelor

Pârâul Mirşid este singura apă curgătoare ce străbate teritoriul comunei de la vest la est. Pâraiele locale sunt colectate în Valea Sărată, iar pârâul ce străbate satul Moigrad-Porolissum se varsă în Valea Almaşului. Activităţile ce se realizează în perimetrul comunei Mirşid nu produc efecte poluante majore asupra apelor curgătoare.

Reţea publică de apă şi apă uzată cu staţii de epurare
Alimentarea cu apă potabilă a satelor componente ale comunei Mirşid se asigură din fântâni sau izvoare în sistem de sursă independentă pentru fiecare gospodărie . În localitatea Mirşid există o captare de izvor în sistem de dren, un rezervor închis pentru depozitarea apei şi o reţea de distribuţie în lungime de 11 km, reţea ce nu corespunde normelor tehnice şi de mediu, care asigură distribuţia centralizată a apei potabile numai în zona centrală a localităţii.
Localităţile cuprinse în perimetrul comunei Mirşid nu dispun de sistem public de alimentare cu apă şi apă uzată (canalizare, staţii de epurare). În prezent, în satul Mirşid se finalizează introducerea unei reţele publice de apă (11,8 km) cu cişmele stradale (17 cişmele şi 5 hidranţi) cu finanţare nerambursabilă prin OG nr.7/2006. Deşi sunt gospodării care sunt racordate la reţeaua de apă potabilă în satul Mirşid, sau gospodării care au introdusă apa potabilă în sistemul de captări proprii, un număr foarte mic din acestea sunt echipate cu bazine vidanjabile pentru colectarea apelor uzate.

Reţea de distribuţie a gazelor naturale
Satele componente comunei Mirşid sunt racordate la reţeaua naţională de gaz metan.
Infrastructura de transport a energiei electrice
Comuna Mirşid este racordată la sistemul energetic naţional, la tensiunea de 20 kV prin linia electrică aeriană Var-Zalău. Consumatorii sunt alimentaţi cu energie elctrică prin linii electrice aeriene de 0,4 kV. Pentru asigurarea puterii cerute, în perimetrul comunei, sunt construite urmatoarele posturi de transformare:

  • în localitatea Mirşid: 2 posturi de transformare 20/0,4 kV;
  • în localitatea Firminiş: 1 post de transformare 20 /0,4 kV;
  • în localitatea Moigrad-Porolissum: 2 posturi de transformare 20 /0,4 kV;
  • în localitatea Popeni: 3 posturi de transformare 20 /0,4 kV.

La nivelul de dotare actuală cu aparatură electrică şi electocasnică a gospodăriilor, capacitatea de transport a reţelei electrice de 0,4 kV şi numărul posturilor de transformare este necorespunzător.

Infrastructura social-culturală, educaţională şi de sănătate
Localitatea dispune de patru cămine culturale, câte unul în fiecare sat. De asemenea, mai există 2 biblioteci: biblioteca comunală şi biblioteca şcolară, amplasată în satul Mirşid, şi filiale ale bibliotecii la căminele culturale din sate. Pe teritoriul comunei Mirşid există: 3 oficii poştale, telefonie fixă, 18 magazine şi baruri (2 în Firminiş, 7 în Mirşid, 3 în Moigrad-Porolissum şi 6 în Popeni).
Comuna Mirşid este racordată la reţeaua de telecomunicaţii naţională şi internaţională prin serviciile SC Romtelecom cu ajutorul centralei telefonice automate, de tip digital, din municipiul Zalău. Reţeaua de telefonie este realizată prin cablu pozat aerian pe stâlpi şi subteran.
Spaţiile construite în comuna Mirşid sunt încălzite, pe timpul friguros, prin sobe şi centrale folosind combustibil de tip material lemnos şi câteva centrale electrice.

Comuna Mirşid nu desfăşoară activităţi de gospodărie comunală. Activităţile specifice gospodăriei comunale sunt administrate astfel:

  • cimitirele în număr de 10, repartizate astfel: 3 în satul Mirşid (două ortodoxe şi unul reformat), 3 în satul Popeni (două ortodoxe şi unul pentru Martorii lui Iehova), 1 în satul Firminiş (ortodox), 3 în satul Moigrad-Porolissum (1 ortodox, 1 Martorii lui Iehova, 1 comun) sunt administrate de bisericile respectivelor culte.

Există 4 biserici „Ortodoxe”; 3 biserici „Penticostale”, în satele Mirşid, Moigrad şi Popeni; o biserică „Baptistă” în Popeni şi 2 biserici „Martori lui Iehova”, în satele Moigrad-Porolissum şi Popeni.

  • deşeurile sunt colectate de către o societate comercială pe bază de contract (SC AVE SĂLAJ ECOSERV SRL Zalău). Infrastructura pentru colectarea transportului şi eliminarea deşeurilor este precară (nu se face selecţia deşeurilor).

Asigurarea prestării serviciilor de salubritate nu se realizează la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi la nivel naţional, această situaţie influenţând negativ starea de igienă a populaţiei şi a localităţii în ansamblu.

În satul Mirşid sunt patru clădiri cu destinaţie şcoală, prima clădire datează din anul 1930, următoarele din anii1945 şi 1949 (renovată în anul 1962), iar ultima construcţie este din anul 1962.
Localitatea are un singur teren de sport, la şcoala din Mirşid, dar şi acesta insuficient dotat. Infrastructura de sănătate este destul de slab dezvoltată.
Există doar un singur dispensar şi o singură faramcie în comuna Mirşid, situate în reşedinţa de comună, dar nu există nici un cabinet stomatologic.
Cadrele medicale: un medic şi un asistent (angajaţi cu normă întreagă) sunt insuficiente.
Există un singur dispensar veterinar privat în satul Popeni.
În comună nu există: brutărie, cofetărie, frizerie, ateliere de reparaţii, ateliere de rotărie, dogărie, servicii bancare.

Sari la conținut