Înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț obținute în străinătate

Înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț obținute în străinătate

Acte necesare pentru înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț, produse în străinătate

  • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE apostilat/supralegalizat, după caz sau EXTRAS MULTILINGV pentru țirile semnatare a Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976
  • COPIE ȘI TRADUCERE LEGALIZATE A CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE, de către un notar public din România
  • DECLARAȚIA soților cu privire la numele de familie purtat după încheierea căsătoriei
  • SENTINȚA DE DIVORȚ, definitivă
  • COPIE ȘI TRADUCERE LEGALIZATĂ a sentinței de divorț, la un notar public din România
  • DECLARAȚIA soților cu privire la numele de familie purtat în urma divorțului
  • SENTINȚA CIVILĂ STRĂINĂ, RECUNOSCUTĂ DE TRIBUNAL, dacă este cazul (numai cele eliberate de țările care nu sunt memebre UE)
  • COPIE DE PE ACTELE DE IDENTITATE ALE SOȚILOR
  • PROCURĂ apostilată/supralegalizată, după caz, tradusă si legalizată la un notar public din România
  • COPIE DE PE ACTUL DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI, dacă înscrierea mențiunii se solicită prin împuternicit.
Sari la conținut