Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Nume Data adăugării Descarcă
Nume Data adăugării Descarcă
Nou HCL 30 DIN 17,07,2024 PRIVIND VIRARI DE CREDITE BUGETARE INTRE CAPITOLE BUGETARE PE TRIM AL III LEA 2024 SI MODIFICARI DE ALOCATII BUGETARE TRIMESTRIALE
18-07-2024 10:13 Descarcă
Nou HCL 31 DIN 17.07.2024 PRIVIND APROBAREA APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE SL COMUNEI MIRSID PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 20241
18-07-2024 9:17 Descarcă
Nou HCL 34 DIN 17.07.2024 PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI IMOBIL , COMUS DIN TEREN, IN SUPRAFATA DE 8400 MP INSCRISA IN CF NR. 53229 IRSID , AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MIRSID
18-07-2024 9:16 Descarcă
Nou HCL 33 DIN 17.07.2024 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
18-07-2024 9:08 Descarcă
Nou HCL 32 DIN 17.07.2024 PRIVIND APROBAREA MODIFICARILOR TEHNICE SI FINANCIARE EFECTUATE PRIN DISPOZITIA DE SANTIER NR. 1 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL
18-07-2024 8:56 Descarcă
HC 27 Concesionare teren cariera arina
05-07-2024 13:51 Descarcă
HC 27 Concesionare teren cariera arina
27-06-2024 12:15 Descarcă
HC 28 Stabilire salarii angajati primarie
27-06-2024 12:15 Descarcă
HC 26 atribuire directa pasuni 2024
20-05-2024 12:10 Descarcă
HCL 23 DIN 14.05.2024 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID PE TRIM I AL ANULUI 2024
14-05-2024 15:41 Descarcă
HCL 24 DIN 14.05.2024 PRIVINF RENUNTAREA LA DOUA STATII DE REINCARCARE MASINI ELECTRICE INCLUSE IN PROIECTUL - CAMIN CULT. MOIGRAD SI APROBAREA DEVIZ GENERAL
14-05-2024 15:41 Descarcă
HCL 25 DIN 14.05.2024 PRIVIND APROBAREA AMPLASAMENTULUI PUNCTUL DE LANSARE A RACHETELOR ANTIGRINDINA
14-05-2024 15:41 Descarcă
HCL 22 DIN 14.05.2024 PRIVIND INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2025 CONFORM PREVEDERILOR ART. 491 DIN LIGA NR. 2272015
14-05-2024 15:40 Descarcă
HCL 21 DIN 05.04.2024 PRIVIND APROBAREA DALI - MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI IN COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ - ANGHEL SALIGHNY
05-04-2024 13:27 Descarcă
HCL 19 DIN 05.04.2024 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI MIRSID
05-04-2024 10:00 Descarcă
HCL 20 DIN 05.04.2024 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
05-04-2024 10:00 Descarcă
HCL 18 DIN 05.04.2024 PRIVIND APROBAREA REG. PENTRU STABILIREA CONDITIILOR IN CARE SE REALIZEAZA ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICA SAU PRIVATA A COM. MIRSID, JUD. SALAJ, IN VEDEREA CONSTRUIRII , INSTALARII, INTRETINERII, ....
05-04-2024 9:59 Descarcă
HCL 17 DIN 5 APRILIE 2024 PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI - INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA SI EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA MOIGRAD -POROLISSUM , COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ-
05-04-2024 9:57 Descarcă
HC 12 PUG finantare
19-03-2024 16:36 Descarcă
HC 16 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Devizului general pentru obiectivul de investiție al proiectului “Construcție terenuri de sport în comuna Mirșid, Județul Sălaj”
15-03-2024 12:19 Descarcă
HC 14 privind aprobarea Devizului general actualizat în urma elaborării Proiectului Tehnic pentru realizarea obiectivului de investiție Schimbare de destinație din Bibliotecă în Centru Comunitar Integrat cu modificări structurale ș
15-03-2024 12:18 Descarcă
HC 15 privind aprobarea alocării cantităţii de 3,96 mc lemn de foc pentru a fi utilizat la încălzirea sediului primăriei comunei Mirşid
15-03-2024 12:18 Descarcă
HCL 13 DIN 21 FEB 2024 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL PRIVIND SERVICIILE SOCIALE PENTRU ANUL 2024
21-02-2024 14:51 Descarcă
HCL 10 DIN 21 FEB 2024 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR UNITATILOR DE CULT DIN COMUNA MIRSID APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE PENTRU 2024
21-02-2024 14:50 Descarcă
HCL 11 DIN 21 FEB 2024 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MIRSID ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INERES LOCAL PENTRU ANUL 20224
21-02-2024 14:50 Descarcă
20-02-2024 16:15 Descarcă
HC 9 din 2024 Aprobarea bugetului comunei Mirşid pentru anul 2024
14-02-2024 11:43 Descarcă
HCL 6 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
30-01-2024 16:54 Descarcă
HCL 7 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 8 - 18.01.2024 SI A DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 12- 25.01.2024
30-01-2024 16:54 Descarcă
HCL 8 PRIVIND ACTUALIZAREA ANEXEI HCL MIRSID 20- 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
30-01-2024 16:54 Descarcă
HCL 3 PRIVIND APROBAREA EXCTTIEI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID, PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2024
30-01-2024 16:53 Descarcă
HCL 4 PRIVIND ATRIBUIREA CUITLU GRATUIT A SUPRAFETEI DE 1500 MP TEREN IN VEDEREA INSTALARII UNEI VETRE DE STUPINA PERMANENT
30-01-2024 16:53 Descarcă
HCL 5 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE ADMINISTRATIE DIN CADRUL APARATULU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MIRSID, JUD. SALAJ
30-01-2024 16:53 Descarcă
HCL 1 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR FI REALIZATE IN ANUL 2024 DE CATRE BENEFICIARII LEGII NR. 196-2016
30-01-2024 16:52 Descarcă
HCL 72 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 AL COMUNEI MIRSID AFERENT ACTIVELOR DATE IN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANTARE DIN FONDUL INTRETINERII ,INLOCUIRE, DEZVOLTARE
20-12-2023 13:53 Descarcă
HCL 73 - 20 DEC. 2023 PRIVIND APROBAREAORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MIRSID PENTRU ANUL SCOLAR 2024 - 2025
20-12-2023 13:53 Descarcă
HCL 74 - 20 DEC. 2023 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT IN URMA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL , REALIZAREA INCALZIRII TERMICE ...
20-12-2023 13:53 Descarcă
HCL 75 - 20 DEC. 2023 PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU NAVETA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI CONMUNEI MIRSID
20-12-2023 13:53 Descarcă
HCL 70 DIN 20 DECEMBRIE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID PE TRIM AL IV LEA AL ANULUI 2023
20-12-2023 13:52 Descarcă
Anexa 1 la HCL 66/29.11.2023
18-12-2023 10:49 Descarcă
HC 69 aprobare proiect Creşterea eficienţei energetice la Şcoala primară Popeni
08-12-2023 18:09 Descarcă
HC 64 Organigrama Noiembrie 2023 reducere posturi
08-12-2023 14:21 Descarcă
HCL 66 ITL 2024 impozite si taxe
06-12-2023 16:22 Descarcă
HCL 67 PRIVIND DEZLIPIREA IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PUBLICA COMUNEI MIRSID, INSCRISA IN CF. R. 53149 MIRSID, NR. CADASTRAL 53149
04-12-2023 12:16 Descarcă
HCL 68 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ~IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ~
04-12-2023 12:16 Descarcă
HCL NR 65 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MIRSID
04-12-2023 12:15 Descarcă
HCL 63 PRIVIND APROBAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR.281 DIN 7 NOI. 2023 PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID PE TRIM . AL - IV - LEA AL ANULUI 2023
04-12-2023 12:14 Descarcă
08-11-2023 13:08 Descarcă
HC 61 aprobare coeficienti salarizare noiembrie 2023
06-11-2023 15:49 Descarcă
HCL 60 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
01-11-2023 12:49 Descarcă
Anexa 1 la Hcl 59, partea a II A
01-11-2023 12:48 Descarcă
Anexa 1 la Hcl 59, partea a II A
01-11-2023 12:48 Descarcă
HCL 58 PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII CL PRIVIND ORGANIZAREA SI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR IN PROGRAMUL PENTRU SCOLI 2023 - 2029
01-11-2023 12:47 Descarcă
HCL 59 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTAREURBANA A MUNICIPIULUI ZALAU 2021- 2030
01-11-2023 12:47 Descarcă
HCL 56 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZV AL COM MIRSID PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023
01-11-2023 12:46 Descarcă
HCL 55 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID , PE TRIM AL IV LEA AL ANULUI 2023
01-11-2023 12:44 Descarcă
HCL 52 PRIVIND APROBAREA FACILITATII SALARIATILOR PRIMARIEI COMUNEI MIRSID PRVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANTATE IN MUNCA REFERITOARE LA UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE
28-09-2023 9:33 Descarcă
HCL 53 PRIVIND APROBAREA AJUSTARII VALORII AFERENTE RESTULUI RAMAS DE EXECUTANT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR. 47 DIN 2022 PENTRU INVESTITIA - RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ-.
28-09-2023 9:33 Descarcă
HCL 54 PRIVND APROBAREA REGULAMNTULUI DE PREMIERE A SPORTIVILOR CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA ACTIUNILE SPORTIVE OFICIALE AI A ELEVILOR CARE AU OBTINUT DISTINCTII LA OLIMPIADE SI CONCURSURI PE DISCIPLINE DE INVATAM
28-09-2023 9:33 Descarcă
HCL 49 PRIVIND MODIFICAREA HCL MIRSID NR. 42 DIN 2023 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE VANZARE A LEMNULUI DE FOC RECOLTAT DIN PADUREA PROPRIETATEA A PRIMARIEI COMUNEI MIRSID CATRE POPULATIE
28-09-2023 9:32 Descarcă
HCL 50 PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A DEVIZULUI REST DE EXECUTAT PENTRU INVESTITIA - RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ-.
28-09-2023 9:32 Descarcă
HCL 51 PRIVIND ACTUALIZAREA ANEXEI HOTARAREA CONSILULUI LOCAL MIRSID NR. 20 DIN 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
28-09-2023 9:32 Descarcă
HCL 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID, PE TRIMESTRUL AL III- LEA AL ANULUI 2023
28-09-2023 9:31 Descarcă
31-08-2023 11:27 Descarcă
HC 45 Actualizare inventar domeniu public August 2023
07-08-2023 13:26 Descarcă
HC 46 Actualizare deviz camin Moigrad pdf
07-08-2023 13:26 Descarcă
HC 44 Actualizare deviz Dispensar Mirsid ok (1)
07-08-2023 13:25 Descarcă
HC 41 Executie trin 2 an 2023
07-08-2023 13:20 Descarcă
HC 42 Regulament vanzare lemn foc
07-08-2023 13:20 Descarcă
HC 43 Aprobare pret vanzare lem foc 2023
07-08-2023 13:20 Descarcă
Raport final PMUD Zalau_2023_ADR
05-07-2023 15:33 Descarcă
HCL 40 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
05-07-2023 15:21 Descarcă
HCL 39 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID, PE TRIM AL III LEA AL ANULUI 2023
05-07-2023 15:20 Descarcă
HCL 38 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABIL AL MUNICIPIULUI ZALAU 2021 - 2022
05-07-2023 15:19 Descarcă
23-06-2023 12:45 Descarcă
HC 36 Participarea la programul Prima conectare apa si canalizare
15-06-2023 9:27 Descarcă
HC 37 Participare la proiectul Microbuse electrice pentru elevii din judetul Salaj
13-06-2023 13:28 Descarcă
HCL 34 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HCL MIRSID NR 4 DIN 2023 PRIVIND MODIFICAREA SI RENUMEROTAREA ANEXEI HCL 20 DIN 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
25-05-2023 9:35 Descarcă
HCL 35 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU INVESTITIA 'CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SCOLARA PRIMARA DIN SATUL POPENI'
25-05-2023 9:35 Descarcă
HCL 32 PRVIND ACORDARE CU TITLU GRATUIT A DREPTURILOR DE UZ SI SERVITUTE CATRE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROAMANIA ASUPRA UNUI TEREN SIT IN COMUNA MIRSID, POPENI, ZONA POGOR IN VEDEREA PLASARII UNEI LINII SUBTERANE
25-05-2023 9:29 Descarcă
HCL 33 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE UAT MIRSID SI DIRECTIA JUDETEANA DE SANATATE PUBLICA SALAJ PRIVIND REALIZATEA IN COMUNA A UNOR ACTIVITATI PENTRU DEZVOLTAREA ASISTENTEI MEDICALE COMUNITARE
25-05-2023 9:29 Descarcă
HCL 30 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 117 DIN 15 MAI 2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI
25-05-2023 9:28 Descarcă
HCL 31 PRIVIND MODIFICAREA HCL 10, 2023 PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ' ACHIZITIE TOCATOR VEGETATIE SI REMORCA'
25-05-2023 9:28 Descarcă
HCL 28 PRIVIND APROBARE DOC. TEHNICO - ECONOMICI - FAZA DALI AFERENTE PROIECTULUI 'REABILITAREA , MODERNIZAREA, SI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (CAMIN CULTURAL) DIN SATUL MOIGRAD ' SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI (2)
25-05-2023 9:27 Descarcă
HCL 29 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID PE TRIM I AL ANULUI 2023
25-05-2023 9:27 Descarcă
HCL 27 PRIVIND APROBARE DOC. TEHNICO - ECONOMICI - FAZA DALI AFERENTE PROIECTULUI 'MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL ,REALIZARE INCALZIRE TERMICA SI IMPREJMUIRE INCINTA ' SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
25-05-2023 9:26 Descarcă
HC 25 Stabilire salarii aparat de specialitate primar
09-05-2023 14:10 Descarcă
HC 26 Indexare ITL cu rata infatie pentru anul 2024
09-05-2023 14:10 Descarcă
HC 24 Participare la parteneriat Leader Samus Porolissum
09-05-2023 14:09 Descarcă
HCL 23 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Mirsid cu nr. 80 din 13 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului comunei
24-04-2023 12:48 Descarcă
HCL 22 privind alegerea presedintelui de sedinta
24-04-2023 12:46 Descarcă
HCL 21 privind aprobare depunerii proiectului `HUB -Habitatule Utile in Bibliotecile din judetul salaj~ spre finantare in cadrul PNRR
24-04-2023 12:45 Descarcă
HC 19 Modificare indicatori tehnico economici Cămin cultural Moigra
11-04-2023 14:47 Descarcă
HC 18 Modificare indicatori tehnico economici Dispensar Uman Mirsid
11-04-2023 14:45 Descarcă
HCL 20 PRIVIND SCHIMBAREA CATEGORIEI UNUI DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
31-03-2023 13:40 Descarcă
HCL 16 APROBARE GRUPULUI DE LUCRU LOCAL, APROBARE PLAN DE ACTIUNE LOCAL ROMI, APROBARE ROF
31-03-2023 13:39 Descarcă
HCL 17 MANDATARE AGA ADI ECODES
31-03-2023 13:39 Descarcă
HCL15 privind probarea proiectului Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Mirsid, jud salaj, in cadrul PNRR C15
01-03-2023 12:13 Descarcă
HCL 14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA FINANTARII NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MIRSID ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2023
13-02-2023 10:17 Descarcă
HCL 12 PRIVIND APROBARE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI MIRSID , JUDETUL SALAJ PENTRU PERIOADA 2021- 2027
13-02-2023 10:16 Descarcă
HCL 13 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR UNITTILOR DE CULT DIN COMUNA MIRSID APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE PENTRU ANUL 2023
13-02-2023 10:16 Descarcă
HCL 10 PRIVIND APROBARE PROIECT ACHIZITIE TOCATOR VEGETATIE SI REMORCA
13-02-2023 10:15 Descarcă
HCL 11 PRIVIND APROBARE ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MIRSID PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024
13-02-2023 10:15 Descarcă
HCL 9 PRIVIND APROBARE ACT ADITIONAL NR 1 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE INCHEIAT IN 03.05.2011 INTRE COMUNA MIRSID SI I.I. HERTE FLOARE
01-02-2023 16:19 Descarcă
HCL 6 PRIVIND APROBARE EXECUTIEI FINALE A BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID, PE TRIM. IV AL ANULUI 2021 LA DATA DE 31.12.2022
01-02-2023 16:18 Descarcă
HCL 7 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
01-02-2023 16:18 Descarcă
HCL 8 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
01-02-2023 16:18 Descarcă
HCL 5 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DOAMNEI MEZEI MALICA BIBLIOTECAR IA
01-02-2023 16:17 Descarcă
HCL 3 PRIVIND APROBAREA CASARII OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE CU DURATA DE SERVICIUEXPIRATA , DEGRADATE FIZIC SI MORAL SCOASE DIN FUNCTIUNE DIN PARTIMONIUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID SI AL BIBLIOTECII
01-02-2023 16:16 Descarcă
HCL 2 PEIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE DE PE CUPRINSUL UAT COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ
01-02-2023 16:16 Descarcă
HCL 1 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR FI REALIZATE IN ANUL 2023 DE CATRE BENEFICIARII LEGII 416 DIN 2001
01-02-2023 16:14 Descarcă
Sari la conținut