Înregistrări acte de naștere

Înregistrări acte de naștere

Locul înregistrării nașterii

  • Primăria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul

Termenul de declarare a nașterii

  • 30 de zile pentru copilul născut viu
  • 3 zile pentru copilul născut mort

În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea nașterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Acte necesare pentru înregistrarea nașterii

  • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAȘTERII, eliberat de medic
  • ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR, în original și copii
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în original și copie
  • pentru părintele/părinții cetățeni străini: PAȘAPORTUL, respectiv ACTUL DE IDENTITATE, în original și copie și  traducerea  legalizată a filei care conține datele de identificare
  • pentru părinții cu vârsta sub 14 ani, este nevoie, în plus, de CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL MAMEI, ACTUL DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI LEGAL ȘI AL DECLARANTULUI, în original și copii

Pentru copiii născuți în afara căsătoriei, pentru cei a căror părinți poartă nume de familie diferite și pentru copiii a căror părinți au domicilii diferite este nevoie de unele declarații date în scris pe formulare tip, care se obțin și se completează în fața ofițerului de stare civilă!

Sari la conținut