Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Registrul pentru evidenţa hotărârilor

Nume Data adăugării Descarcă
Nume Data adăugării Descarcă
20-02-2024 15:15 Descarcă
Nou HC 9 din 2024 Aprobarea bugetului comunei Mirşid pentru anul 2024
14-02-2024 10:43 Descarcă
HCL 6 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
30-01-2024 15:54 Descarcă
HCL 7 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 8 - 18.01.2024 SI A DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 12- 25.01.2024
30-01-2024 15:54 Descarcă
HCL 8 PRIVIND ACTUALIZAREA ANEXEI HCL MIRSID 20- 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
30-01-2024 15:54 Descarcă
HCL 3 PRIVIND APROBAREA EXCTTIEI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID, PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2024
30-01-2024 15:53 Descarcă
HCL 4 PRIVIND ATRIBUIREA CUITLU GRATUIT A SUPRAFETEI DE 1500 MP TEREN IN VEDEREA INSTALARII UNEI VETRE DE STUPINA PERMANENT
30-01-2024 15:53 Descarcă
HCL 5 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE ADMINISTRATIE DIN CADRUL APARATULU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MIRSID, JUD. SALAJ
30-01-2024 15:53 Descarcă
HCL 1 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR FI REALIZATE IN ANUL 2024 DE CATRE BENEFICIARII LEGII NR. 196-2016
30-01-2024 15:52 Descarcă
HCL 72 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 AL COMUNEI MIRSID AFERENT ACTIVELOR DATE IN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANTARE DIN FONDUL INTRETINERII ,INLOCUIRE, DEZVOLTARE
20-12-2023 12:53 Descarcă
HCL 73 - 20 DEC. 2023 PRIVIND APROBAREAORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MIRSID PENTRU ANUL SCOLAR 2024 - 2025
20-12-2023 12:53 Descarcă
HCL 74 - 20 DEC. 2023 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT IN URMA ELABORARII PROIECTULUI TEHNIC PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII - MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL , REALIZAREA INCALZIRII TERMICE ...
20-12-2023 12:53 Descarcă
HCL 75 - 20 DEC. 2023 PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU NAVETA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI CONMUNEI MIRSID
20-12-2023 12:53 Descarcă
HCL 70 DIN 20 DECEMBRIE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID PE TRIM AL IV LEA AL ANULUI 2023
20-12-2023 12:52 Descarcă
Anexa 1 la HCL 66/29.11.2023
18-12-2023 9:49 Descarcă
HC 69 aprobare proiect Creşterea eficienţei energetice la Şcoala primară Popeni
08-12-2023 17:09 Descarcă
HC 64 Organigrama Noiembrie 2023 reducere posturi
08-12-2023 13:21 Descarcă
HCL 66 ITL 2024 impozite si taxe
06-12-2023 15:22 Descarcă
HCL 67 PRIVIND DEZLIPIREA IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PUBLICA COMUNEI MIRSID, INSCRISA IN CF. R. 53149 MIRSID, NR. CADASTRAL 53149
04-12-2023 11:16 Descarcă
HCL 68 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ~IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ~
04-12-2023 11:16 Descarcă
HCL NR 65 PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MIRSID
04-12-2023 11:15 Descarcă
HCL 63 PRIVIND APROBAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR.281 DIN 7 NOI. 2023 PENTRU RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID PE TRIM . AL - IV - LEA AL ANULUI 2023
04-12-2023 11:14 Descarcă
08-11-2023 12:08 Descarcă
HC 61 aprobare coeficienti salarizare noiembrie 2023
06-11-2023 14:49 Descarcă
HCL 60 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
01-11-2023 11:49 Descarcă
Anexa 1 la Hcl 59, partea a II A
01-11-2023 11:48 Descarcă
Anexa 1 la Hcl 59, partea a II A
01-11-2023 11:48 Descarcă
HCL 58 PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATII CL PRIVIND ORGANIZAREA SI DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR IN PROGRAMUL PENTRU SCOLI 2023 - 2029
01-11-2023 11:47 Descarcă
HCL 59 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTAREURBANA A MUNICIPIULUI ZALAU 2021- 2030
01-11-2023 11:47 Descarcă
HCL 56 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZV AL COM MIRSID PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2023
01-11-2023 11:46 Descarcă
HCL 55 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID , PE TRIM AL IV LEA AL ANULUI 2023
01-11-2023 11:44 Descarcă
HCL 52 PRIVIND APROBAREA FACILITATII SALARIATILOR PRIMARIEI COMUNEI MIRSID PRVIND CERINTELE MINIME DE SECURITATE SI SANTATE IN MUNCA REFERITOARE LA UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE
28-09-2023 8:33 Descarcă
HCL 53 PRIVIND APROBAREA AJUSTARII VALORII AFERENTE RESTULUI RAMAS DE EXECUTANT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA NR. 47 DIN 2022 PENTRU INVESTITIA - RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUD. SALAJ-.
28-09-2023 8:33 Descarcă
HCL 54 PRIVND APROBAREA REGULAMNTULUI DE PREMIERE A SPORTIVILOR CARE AU OBTINUT PERFORMANTE DEOSEBITE LA ACTIUNILE SPORTIVE OFICIALE AI A ELEVILOR CARE AU OBTINUT DISTINCTII LA OLIMPIADE SI CONCURSURI PE DISCIPLINE DE INVATAM
28-09-2023 8:33 Descarcă
HCL 49 PRIVIND MODIFICAREA HCL MIRSID NR. 42 DIN 2023 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE VANZARE A LEMNULUI DE FOC RECOLTAT DIN PADUREA PROPRIETATEA A PRIMARIEI COMUNEI MIRSID CATRE POPULATIE
28-09-2023 8:32 Descarcă
HCL 50 PRIVIND APROBAREA LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT SI A DEVIZULUI REST DE EXECUTAT PENTRU INVESTITIA - RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ-.
28-09-2023 8:32 Descarcă
HCL 51 PRIVIND ACTUALIZAREA ANEXEI HOTARAREA CONSILULUI LOCAL MIRSID NR. 20 DIN 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
28-09-2023 8:32 Descarcă
HCL 48 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID, PE TRIMESTRUL AL III- LEA AL ANULUI 2023
28-09-2023 8:31 Descarcă
31-08-2023 10:27 Descarcă
HC 45 Actualizare inventar domeniu public August 2023
07-08-2023 12:26 Descarcă
HC 46 Actualizare deviz camin Moigrad pdf
07-08-2023 12:26 Descarcă
HC 44 Actualizare deviz Dispensar Mirsid ok (1)
07-08-2023 12:25 Descarcă
HC 41 Executie trin 2 an 2023
07-08-2023 12:20 Descarcă
HC 42 Regulament vanzare lemn foc
07-08-2023 12:20 Descarcă
HC 43 Aprobare pret vanzare lem foc 2023
07-08-2023 12:20 Descarcă
Raport final PMUD Zalau_2023_ADR
05-07-2023 14:33 Descarcă
HCL 40 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
05-07-2023 14:21 Descarcă
HCL 39 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID, PE TRIM AL III LEA AL ANULUI 2023
05-07-2023 14:20 Descarcă
HCL 38 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANA DURABIL AL MUNICIPIULUI ZALAU 2021 - 2022
05-07-2023 14:19 Descarcă
23-06-2023 11:45 Descarcă
HC 36 Participarea la programul Prima conectare apa si canalizare
15-06-2023 8:27 Descarcă
HC 37 Participare la proiectul Microbuse electrice pentru elevii din judetul Salaj
13-06-2023 12:28 Descarcă
HCL 34 PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 1 LA HCL MIRSID NR 4 DIN 2023 PRIVIND MODIFICAREA SI RENUMEROTAREA ANEXEI HCL 20 DIN 1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC PATRIMONIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
25-05-2023 8:35 Descarcă
HCL 35 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU INVESTITIA 'CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SCOLARA PRIMARA DIN SATUL POPENI'
25-05-2023 8:35 Descarcă
HCL 32 PRVIND ACORDARE CU TITLU GRATUIT A DREPTURILOR DE UZ SI SERVITUTE CATRE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROAMANIA ASUPRA UNUI TEREN SIT IN COMUNA MIRSID, POPENI, ZONA POGOR IN VEDEREA PLASARII UNEI LINII SUBTERANE
25-05-2023 8:29 Descarcă
HCL 33 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE INTRE UAT MIRSID SI DIRECTIA JUDETEANA DE SANATATE PUBLICA SALAJ PRIVIND REALIZATEA IN COMUNA A UNOR ACTIVITATI PENTRU DEZVOLTAREA ASISTENTEI MEDICALE COMUNITARE
25-05-2023 8:29 Descarcă
HCL 30 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI MIRSID CU NR. 117 DIN 15 MAI 2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI
25-05-2023 8:28 Descarcă
HCL 31 PRIVIND MODIFICAREA HCL 10, 2023 PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ' ACHIZITIE TOCATOR VEGETATIE SI REMORCA'
25-05-2023 8:28 Descarcă
HCL 28 PRIVIND APROBARE DOC. TEHNICO - ECONOMICI - FAZA DALI AFERENTE PROIECTULUI 'REABILITAREA , MODERNIZAREA, SI DOTAREA INFRASTRUCTURII CULTURALE (CAMIN CULTURAL) DIN SATUL MOIGRAD ' SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI (2)
25-05-2023 8:27 Descarcă
HCL 29 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID PE TRIM I AL ANULUI 2023
25-05-2023 8:27 Descarcă
HCL 27 PRIVIND APROBARE DOC. TEHNICO - ECONOMICI - FAZA DALI AFERENTE PROIECTULUI 'MODERNIZARE DISPENSAR MEDICAL ,REALIZARE INCALZIRE TERMICA SI IMPREJMUIRE INCINTA ' SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
25-05-2023 8:26 Descarcă
HC 25 Stabilire salarii aparat de specialitate primar
09-05-2023 13:10 Descarcă
HC 26 Indexare ITL cu rata infatie pentru anul 2024
09-05-2023 13:10 Descarcă
HC 24 Participare la parteneriat Leader Samus Porolissum
09-05-2023 13:09 Descarcă
HCL 23 privind validarea Dispozitiei primarului comunei Mirsid cu nr. 80 din 13 aprilie 2023 privind rectificarea bugetului comunei
24-04-2023 11:48 Descarcă
HCL 22 privind alegerea presedintelui de sedinta
24-04-2023 11:46 Descarcă
HCL 21 privind aprobare depunerii proiectului `HUB -Habitatule Utile in Bibliotecile din judetul salaj~ spre finantare in cadrul PNRR
24-04-2023 11:45 Descarcă
HC 19 Modificare indicatori tehnico economici Cămin cultural Moigra
11-04-2023 13:47 Descarcă
HC 18 Modificare indicatori tehnico economici Dispensar Uman Mirsid
11-04-2023 13:45 Descarcă
HCL 20 PRIVIND SCHIMBAREA CATEGORIEI UNUI DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MIRSID
31-03-2023 12:40 Descarcă
HCL 16 APROBARE GRUPULUI DE LUCRU LOCAL, APROBARE PLAN DE ACTIUNE LOCAL ROMI, APROBARE ROF
31-03-2023 12:39 Descarcă
HCL 17 MANDATARE AGA ADI ECODES
31-03-2023 12:39 Descarcă
HCL15 privind probarea proiectului Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Mirsid, jud salaj, in cadrul PNRR C15
01-03-2023 11:13 Descarcă
HCL 14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA FINANTARII NERAMBURSABILE DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI MIRSID ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2023
13-02-2023 9:17 Descarcă
HCL 12 PRIVIND APROBARE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI MIRSID , JUDETUL SALAJ PENTRU PERIOADA 2021- 2027
13-02-2023 9:16 Descarcă
HCL 13 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR UNITTILOR DE CULT DIN COMUNA MIRSID APARTINAND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE PENTRU ANUL 2023
13-02-2023 9:16 Descarcă
HCL 10 PRIVIND APROBARE PROIECT ACHIZITIE TOCATOR VEGETATIE SI REMORCA
13-02-2023 9:15 Descarcă
HCL 11 PRIVIND APROBARE ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT LA NIVELUL COMUNEI MIRSID PENTRU ANUL SCOLAR 2023-2024
13-02-2023 9:15 Descarcă
HCL 9 PRIVIND APROBARE ACT ADITIONAL NR 1 LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE INCHEIAT IN 03.05.2011 INTRE COMUNA MIRSID SI I.I. HERTE FLOARE
01-02-2023 15:19 Descarcă
HCL 6 PRIVIND APROBARE EXECUTIEI FINALE A BUGETULUI DE FUNCTIONARE SI DEZVOLTARE AL COMUNEI MIRSID, PE TRIM. IV AL ANULUI 2021 LA DATA DE 31.12.2022
01-02-2023 15:18 Descarcă
HCL 7 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
01-02-2023 15:18 Descarcă
HCL 8 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023
01-02-2023 15:18 Descarcă
HCL 5 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DOAMNEI MEZEI MALICA BIBLIOTECAR IA
01-02-2023 15:17 Descarcă
HCL 3 PRIVIND APROBAREA CASARII OBIECTELOR DE INVENTAR SI A MIJLOACELOR FIXE CU DURATA DE SERVICIUEXPIRATA , DEGRADATE FIZIC SI MORAL SCOASE DIN FUNCTIUNE DIN PARTIMONIUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MIRSID SI AL BIBLIOTECII
01-02-2023 15:16 Descarcă
HCL 2 PEIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL PENTRU PAJISTILE DE PE CUPRINSUL UAT COMUNA MIRSID, JUDETUL SALAJ
01-02-2023 15:16 Descarcă
HCL 1 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR FI REALIZATE IN ANUL 2023 DE CATRE BENEFICIARII LEGII 416 DIN 2001
01-02-2023 15:14 Descarcă
Sari la conținut