HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj

HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”


Proiect: “HUB – Habitate Utile în Bibliotecile din județul Sălaj”

Finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformarea digitală, Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Beneficiarii proiectului:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sălaj, în calitate de Lider de parteneriat

Parteneri: Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, UAT Oraș Cehu Silvaniei, UAT Oraș Jibou, UAT Oraș Șimleu Silvaniei, UAT Comuna Băbeni, UAT Comuna Bălan, UAT Comuna Bănișor, UAT Comuna Benesat, UAT Comuna Bobota, UAT Comuna Bocșa, UAT Comuna Boghiș, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Chieșd, UAT Comuna Cizer, UAT Comuna Coșeiu, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Crișeni, UAT Comuna Dobrin, UAT Comuna Gâlgău, UAT Comuna Hida, UAT Comuna Lozna, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Meseșenii de Jos, UAT Comuna Mirșid, UAT Comuna Năpradea, UAT Comuna Nușfalău, UAT Comuna Poiana Blenchii, UAT Comuna Someș – Odorhei, UAT Comuna Surduc, UAT Comuna Șamșud, UAT Comuna Șărmășag, UAT Comuna Șimișna, UAT Comuna Vârșolț

 (conform Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.24 din 24 februarie 2023)

Contract de finanțare: nr.760257/15.02.2023 încheiat între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Autoritatea pentru Digitalizarea României denumită ADR, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI) și JUDEȚUL SĂLAJ.


Valoarea totală a proiectului: 

Valoarea totală a proiectului este de 3,448,416.64 lei, din care:

  • 2,865,699.11 lei, cheltuieli eligibile
  • 544,482.83 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibile
  • 38,234.70 lei cheltuieli neeligibile.

Durata de implementare a proiectului: 15.02.2024 – 30.06.2026

Obiectivul general al proiectului:

Renovarea/modernizarea și dotarea cu echipamente IT&C și echipamente tehnice a bibliotecilor din județul Sălaj și transformarea acestora în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale în vederea îmbunătățirii competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Dezvoltarea competențelor digitale de bază(alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearera de conținut digital, securitatea digitală, educația antreprenorială digitală)a unui număr de 2.520 de persoaneprecum: persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, persoane cu dizabilități sau cerințe speciale, persoane în vârstă, romi sau alte minorități, persoane din comunități izolate.

Sari la conținut