Schimbarea numelui

Schimbarea numelui

Acte necesare pentru schimbarea, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice

 • CERERE PENTRU PUBLICAREA ÎN MONITORUL OFICIAL, completată în fața ofițerului de stare civilă competent(primaria locului de domiciliu.) Dupa trecerea unui termen de treizeci de zile, pentru opozabilitate, de la data publicării în Monitorul Oficial se depun următoarele:
 • CERERE, adresată primăriei locului de domiciliu prin care se solicită schimbarea numelui/prenumelui
 • MONITORUL OFICIAL, partea a III-a, în care este publicată cererea de schimbare de nume, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an.
 • COPII DE PE CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (NAȘTERE, CĂSĂTORIE), ale persoanei al cărui nume se solicită a fi schimbat
 • CONSIMŢĂMÂNTUL dat în formă autentică, la un notar public, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei
 • CONSIMŢĂMÂNTUL dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui copilului minor
 • CAZIER FISCAL
 • CAZIER JUDICIAR
 • ORICE ALTE ACTE pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Notă: Cererea se depune la locul de domiciliu al persoanei care solicită schimbarea numelui

Acte necesare pentru înscrierea mențiunii de schimbare de nume intervenite în străinătate pe marginea actelor de naștere/căsătorie

 • documentul de schimbare a numelui emis de autoritățile străine, în original
 • 1-2 copii legalizate ale actului de schimbare a numelui (dacă persoana este căsătorită este nevoie de 3 copii legalizate)
 • traducerea legalizată a documentului de schimbare a numelui și 1-2 sau 3 copii, după caz a acestuia
 • copie de pe cartea de identitate, pașaport, după caz
 • adeverință emisă de Direcția Generală de Pașapoarte cu privire la statutul juridic, în situația în care nu poate face dovada cetățeniei române
 • xerocopia certificatului de naștere, respectiv de căsătorie al persoanei care solicită înscrierea mențiunii

Cererea se poate face în nume propriu sau prim împuternicit cu procură specială în care se va specifica în mod expres că persoana îi reprezintă pe solicitanți atât pentru depunerea documentelor în vederea înscrierii mențiunii, cât și a ridicării noilolor certificate. Cu privire la numărul de copii ale actului de schimbare de nume (pct.2 și 3) veți primi informații precise de la biroul de stare civilă unde urmează să depuneți cererea.

Sari la conținut