Înregistrări acte de deces

Înregistrări acte de deces

Locul înregistrării decesului

  • La primăria unității administrative-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul

Termenul de declarare a decesului

  • 3 zile de la data decesului, socotite de la zi la zi
  • 48 de ore când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru

După aceste termene decesul se înregistrează numai cu aprobarea parchetului.

Acte necesare:

  • CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL DECESULUI, eliberat de medic
  • BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE A DECEDATULUI
  • CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL DECEDATULUI
  • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL DECEDATULUI, dacă este cazul
  • LIVRETUL MILITAR, pentru persoanele sub 55 de ani
  • ACTUL DE IDENTITATE AL DECLARANTULUI, original și copie
  • DOVADA eliberată de poliție sau parchet, în caz de moarte violentă, înregistrare tardivă sau cadavru cu identitate necunoscută
Sari la conținut