Proiecte de investiții

Proiecte de investiții

Mediul

 • „Înfiinţare reţea publică de apă şi apă uzată în satele Firminiş şi Popeni, comuna Mirşid, judeţul Sălaj”
 • „Extindere reţea publică de apă şi apă uzată în satele Moigrad-Porolisum şi Mirşid (canalizare), comuna Mirşid, judeţul Sălaj”, termen de finalizare: 2013
 • Îmbunătăţirea sistemului de colectarea deşeurilor
 • Crearea unor condiţii de colectare selectivă a deşeurilor, montarea unor coşuri de gunoi pe domeniul public, termen de finalizare: 2013
 • Regularizarea văilor, colectarea torentelor:

• Valea Sărată – satele Mirşid şi Popeni
• Valea Ortelecului – satul Moigrad-Porolissum
• Valea Firminişului – satul Firminiş
Termen de finalizare: 2020

 • Împăduriri: Moigrad-Porolissum şi Mirşid: 2 ha, termen de finalizare: 2013 ♦ Continuarea programului de împădurire existent în pădurea a cărui proprietar este comuna Mirşid:156 ha., termen de finalizare: 2020
 • Exploatarea durabilă a resurselor naturale (tuf, diorite, gips ş.a.), termen de finalizare: permanent

Capitalul uman

 • Accesarea unor programe guvernamentale şi/sau cu finanţare UE pentru reconversie profesională şi crearea de noi locuri de muncă şi pentru persoanele cu dizabilităţi
 • Programe de incluziune socială pentru populaţia romă
 • Înfiinţarea unui centru de consiliere pentru reconversie profesională, programele operaţionale şi accesări de fonduri
 • Revitalizarea practicilor tradiţionale şi crearea a noi locuri de muncă prin punerea în valoare a resurselor locale
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin ridicarea calităţii actului medical şi practicarea medicinei preventive
 • Împlementarea unor programe de educaţie pentru scăderea delicvenţei, termen de finalizare: 2013

Infrastructura fizică de bază

 • Înfiinţare reţea publică de apă şi apă uzată în satele Firminiş şi Popeni
 • Extindere reţea publică de apă şi apă uzată în satele Moigrad-Porolissum şi Mirşid (canalizare cu staţie de epurare)
 • Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (str. Văleanul) care asigură legătura cu DN 1 H, în satul Popeni, comuna Mirşid, judeţul Sălaj
 • Sistem de iluminat public în întreaga comună, termen de finalizare: 2013
 • Modernizarea şi asfaltarea unor drumuri de interes local, astfel:

– Modernizare DC 21 La Firminiş, DN 1 H Firminiş – Păşune Vâlcele – 3 km, termen de finalizare: 2013
– Modernizare DC 21 La Firminiş, DN 1 H Firminiş – Păşune Vâlcele – 2 km, termen de finalizare: 2020

 • Modernizare străzi în satele Mirşid, Moigrad-Porolissum, Firminiş, Popeni, termen de finalizare: 2013-2020
 • Pietruire drumuri vicinale in satele Mirşid, Moigrad-Porolissum, Firminiş, Popeni, termen de finalizare: 2020
 • Modernizare pod în satul Mirşid – la Demşi, pod din beton, termen de finalizare: 2013
 • Construcţia de trotuare de-a lungul drumului naţional DN 1H
 • Implementarea unor programe de convingere a comunităţii pentru reabilitarea termică a caselor, termen de finalizare: 2020
 • Continuarea programului de reabilitare termică a spaţiilor de locuit
 • Construcţia de trotuare pe drumurile comunale, străzile şi drumurile vicinale din comună (peste 70%), termen de finalizare: 2030

Infrastructura edilitară
Mirșid

 • Reabilitarea termică a Şcolii cu clasele I-VIII
 • „Înfiinţarea şi dotare centru de îngrijire copii (asistenţă după programul şcolar) în satul Mirşid, judeţul Sălaj”
 • Dotarea necesară a dispensarului uman pentru înfăptuirea actului medical
 • Înfiinţarea şi dotarea unui parc pentru copii
 • Înfiinţarea unui centru de îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 • Construirea unui sediu administrativ nou, modern
 • Înfiinţarea unei agenţii bancare (ex. CEC BANK)
 • Modernizarea sediului postului de poliţiei rurală al comunei
 • Construcţia unei capele
 • Conservarea patrimoniului material, cu specific local, prin înfiinţarea unui muzeu

Popeni

 • „Renovarea, modernizarea, reabilitarea termică şi dotarea căminului cultural din satul Popeni, comuna Mirşid, judeţul Sălaj”
 • Înfiinţarea şi dotarea unui parc pentru copii
 • Construirea unei baze sportive
 • Construcţia unei capele, termen de finalizare: 2020

Moigrad-Porolissum 

 • Refacerea unui traseu turistic „Turul Castrelor romane”(site internet, pliante, indicatoare), termen de finalizare: 2013
 • Renovarea, modernizarea, reabilitare termică şi dotarea Şcolii cu clasele I-IV
 • Renovarea, modernizarea, reabilitare termică şi dotarea căminului cultural;
 • Înfiinţarea şi dotarea unui parc pentru copii.
 • Construcţia câte unei capele în Moigrad-Porolissum şi Firminiş, termen de finalizare: 2030

Mica industrie, activitățile comerciale și servicii

 • Crearea unui centru de colectare şi prelucrare a laptelui
 • Crearea unui centru de colectare şi prelucrare a legumelor, fructelor şi fructelor de pădure
 • Crearea unui centru de colectare a plantelor medicinale
 • Crearea unor ateliere pentru confecţionarea de obiecte de artă populară şi artizanat (costume populare, ţesături, obiecte de mic mobilier), fabricarea de obiecte de uz casnic, unelte agricole ş.a.
 • Organizarea „Zilei comunei Mirşid” ca o manifestare de promovare a specificului local şi moştenirii culturale, o manifestare cultural-artistică, dar şi ca o afacere comercială de amploare (participarea a multor agenţi economici şi vizitatori), termen de finalizare: 2013
 • Dezvoltarea serviciilor locale: înfiinţarea unei brutării, unui coafor, a micilor ateliere de croitorie, cismărie, vulcanizare etc.
 • Înfiinţarea unui atelier de împletituri din răchită (coşuri, scaune, garduri etc.), termen de finalizare: 2020

Agricultura

 • Înfiinţarea grupurilor de producători: bovine; ovine şi caprine; cabaline
 • Îmbunătăţirea raselor de animale şi păsări
 • Regenerarea livezilor şi îmbunătăţirea soiurilor de pomi fructiferi (prunul)
 • Reconsiderarea mărului pentru consum proaspăt (soiul „ionatan”), distilat (ţuică), pentru producţia de marmeladă, compoturi şi gemuri şi a fructelor uscate (poame), termen de finalizare: 2013
 • Înfinţarea de ferme de caprine (zonă propice) şi obţinerea de brânzeturi cu valoare superioară (tip telemea „feta”, caşcaval ş.a.)
 • Continuarea îmbunătăţirii raselor de animale adaptate arealului din Mirşid, termen de finalizare: 2020
 • Înfiinţarea unui centru experimental pomicol pentru adaptarea şi crearea de soiuri de pomi fructiferi, termen de finalizare: 2030

Turismul

 • Concesionarea unor terenuri pentru dezvoltarea pensiunilor existente;
 • Concesionarea unor terenuri pentru crearea unor baze tehnico-materiale de cazare;
 • Înfiinţarea de pensiuni turistice clasificate la trei margarete, care să asigure serviciul de alimentaţie publică cu mâncăruri cu specific şi denumuri locale, cu personalul de serviciu purtând costumul naţional local
 • Înfiinţarea unui ONG pentru promovarea tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor locale, termen de finalizare: 2013
 • Înfiinţarea unui centru de informaţii turistice
 • Asigurarea comunei cu dotări tehnico-edilitare, comerciale, sanitare, sportive şi de agrement, servicii pentru populaţie (frizerie, coafură, croitorie, depanare radio-tv., poştă, telefonie, radioficare, releu tv., autoservice, benzinării)
 • Asigurarea terenurilor de campare (oferite de primărie);
 • Promovarea turismului la cetăţeni
 • Înfiinţarea şi promovarea unui circuit pentru vizitarea obiectivelor (vestigii romane) din zonă: Castrul roman de la Brusturi, turnurile romane de la Brebi, cimitirul roman de la Jac (toate în comuna vecină Creaca, în jurul oraşului roman Porolissum), Castrul roman de la Jibou, Castrele romane de la Romita şi Românaşi ş.a.
 • Promovarea unui alt circuit în împrejurimi pentru cunoaşterea unor arii protejate precum: Grădina Zmeilor (comuna Bălan), Poiana cu Narcise de la Râcaş (comuna Hida), a Grădinii Botanice din Jibou, Calcarelor de la Rona şi nu în ultimul rând zestrea bisericilor de lemn ş.a.;
 • Încurajarea oricăror canale şi mijloace de promovare a turismului (evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole etc.), termen de finalizare: 2020
 • Dezvoltarea unui brand local prin oferta turistică „Vacanţa în gospodăria ţărănească de la Mirşid – Sălaj”, termen de finalizare: 2030
Sari la conținut