Transcrierea certificatelor obținute în străinătate

Transcrierea certificatelor obținute în străinătate

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naștere întocmite în străinătate

 • CERERE – care se adresează primăriei localității pe raza căreia își are domiciliul unul dintre părinți. Pentru aceasta solicitantul se va legitima cu
 • CARTEA DE IDENTITATE
 • Cetățenii români cu domiciliul în străinătate vor solicita transcrierea la primăria ultimului loc de domiciliu avut în țară. Pentru stabilirea ultimului domiciliu, este necesară
 • ADEVERINȚĂ emisă de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor de la ultimul domiciliu. Aceștia se vor legitima cu PAȘAPORT C.R.D.S.
 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE NAȘTERE  eliberat de autoritățile străine în original apostilat/supralegalizat, dupa caz.
 • Pentru țările semnatare a Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează EXTRASE MULTILINGVE, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă
 • XEROCOPIE de pe certificatul care urmează să fie transcris
 • TRADUCERE de pe certificatul de naștere, legalizată de un notar public din România;
 • DECLARAȚIE dată de părinți în fața ofițerului de stare civilă din care să rezulte domiciliul copilului (aceasta în cazul în care părinții au stabilit domiciliul diferit în cartea de identitate)
 • DECLARAȚIE dată de părinți, în fața ofițerului de stare civilă, din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte
 • Dacă ambii părinți sunt în străinătate, sau numai unul dintre ei, declarațiile vor fi date la un notar public străin caz în care vor fi apostilate și vor fi traduse și legalizate în România de un notar public. Se pot da și la Ambasada României sau Consulatul României din țara respectivă, caz in care nu mai este nevoie de apostila.
 • COPIE DE PE ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR, CERTIFICATE DE NAȘTERE,CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

Dacă unul din părinți este cetățean străin este necesar certificatul de naștere al acestuia, apostilat/supralegalizat, după caz, tradus și legalizat în România.

Dacă transcrierea se face prin împuternicit, pe lângă documentele de mai sus sunt necesare:

 • PROCURĂ SPECIALĂ APOSTILATĂ/SUPRALEGALIZATĂ, după caz, tradusă și legalizată de un notar public din România. Procura poate fi dată și la Ambasada sau Consulatul României în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă, caz în care nu mai este necesară apostila/supralegalizarea. Aceasta se va face în scopul transcrierii și/sau ridicării certificatului de nas™tere
 • ACTUL DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI ȘI COPIE SIMPLĂ

Minorii în vârstă de peste 14 ani vor solicita transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială. Legitimarea acestora se va face în baza pașaportului, titlu de călătorie, însoțit de adeverința eliberată de serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, din care să rezulte ultimul domiciliu avut în țară de părinții acestuia.

     Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de căsătorie întocmite în străinătate

 • CERERE – care se adresează primăriei localității pe raza căreia își are domiciliul unul dintre soți.
 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE CĂSĂTORIE; – original, apostilat sau supralegalizat, după caz;

Pentru țările semnatare a Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează EXTRASE MULTILINGVE, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă

 • XEROCOPIE de pe certificatul care urmează să fie transcris;
 • TRADUCERE de pe certificatul de căsătorie, legalizată de un notar public din România;
 • DECLARAȚII AUTENTIFICATE, date la un notar public din România, ale soților din care să rezulte numele purtat după căsătorie, în cazul în care nu rezultă din cuprinsul certificatului de căsătorie străin.
 • DECLARAȚIE dată de soțul solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea,  din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte
 • DECLARATšIE NOTARIALĂ cu privire la regimul matrimonial ales
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ a soțului cetățean străin din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare nedesfăcute, aceasta numai pentru cetățenii statelor unde este permisă poligamia

Dacă ambii soți sunt în străinătate, sau numai unul dintre ei, declarațiile vor fi date la un notar public străin, vor fi apostilate/supralegalizate, după caz, și vor fi traduse și legalizate în România de un notar public. Dacă declarațiile se vor da la Ambasada Romaniei în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă, nu mai este necesară apostila/supralegalizarea.

 • COPIE DE PE ACTELE DE IDENTITATE ALE SOȚILOR, CERTIFICATE DE NAȘTERE
 • CERTIFICATUL DE NAȘTERE al soțului cetățean străin, apostilat/supralegalizat, după, caz, tradus și legalizat de un notar public din România

Dacă transcrierea se face prin împuternicit, pe lângă documentele de mai sus sunt necesare:

 • PROCURĂ SPECIALĂ APOSTILATĂ, tradusă și legalizată de un notar public din România. Procura poate fi dată și la Ambasada României în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara respectivă, caz în care nu mai este necesară apostila. Aceasta se va face în scopul transcrierii și/sau ridicării certificatului de căsătorie.
 • ACTUL DE IDENTITATE AL ÎMPUTERNICITULUI ȘI COPIE SIMPLĂ

Notă:
Dacă traducerea documentelor s-a făcut în străinătate la un notar public, acestea vor fi obligatoriu APOSTILATE/SUPRALEGALIZATE, după caz.

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de deces întocmite în străinătate

 • CERERE – care se adresează primăriei localității pe raza căreia își are domiciliul solicitantul sau la ultimul domiciliu al decedatului
 • CERTIFICATUL /EXTRASUL DE DECES  – original, apostilat/supralegalizat, după caz;

Pentru țările semnatare a Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează EXTRASE MULTILINGVE, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă

 • XEROCOPIE de pe certificatul care urmează să fie transcris;
 • TRADUCERE de pe certificatul de deces, legalizată de un notar public din România;
 • DECLARAȚIE dată de solicitant, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea certificatului de deces în altă parte
 • ACTUL DE IDENTITATE AL DECEDATULUI, CERTIFICATUL DE NAȘTERE, CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE
 • ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI ȘI COPIE SIMPLĂ

Notă :
Dacă traducerea documentelor s-a făcut în străinătate la un notar public, acestea vor fi obligatoriu APOSTILATE/SUPRALEGALIZATE, după caz.

Notă:
Țările semnatare Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976 sunt: Austria, Bulgaria, Germania, Belgia, Grecia, Spania, Estonia, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Republica Moldova, Elveția, Turcia, Slovenia, Croația, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Lituania, Letonia, Polonia, Muntenegru, România, Republica Capului Verde.

State cu care România a încheiat tratate/convenții privind acordarea de asistență juridică, care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice formalitate

 1. Republica Albania
 2. Republica Austria
 3. Belgia
 4. Bulgaria
 5. Bosnia și Herțegovina
 6. Republica Cehă
 7. Republica Populară Chineză
 8. Republica Populară Democrată Coreeană
 9. Croația
 10. Republica Cuba
 11. Republica Franceză
 12. Republica Moldova
 13. Republica Populară Mongolă
 14. Republica Polonă
 15. Federația Rusă
 16. Republica Serbia
 17. Slovacia
 18. Slovenia
 19. Republica Ungară
 20. Ucraina

State semnatare a convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale, cărora li se aplică apostila

 1. Africa De Sud
 2. Andora
 3. Antigua – Barbuda
 4. Republica Argentina
 5. Armenia
 6. Australia
 7. Azerbaidjan
 8. Bahamas
 9. Barbados
 10. Republica Belarus
 11. Belize
 12. Bostwana
 13. Brunei Darussalam
 14. Republica Cipru
 15. Columbia
 16. Confederația Elvețiană
 17. Republica Estonia
 18. Republica Finlanda
 19. Republica Federală Germania
 20. Republica Elenă(Grecia)
 21. Insulele Cook
 22. Dominica
 23. Ecuador
 24. Fidji
 25. Grenada
 26. Honduras
 27. India
 28. Insulele Marshall
 29. Repubica Irlanda
 30. Statul Israel
 31. Republica Italiană
 32. Japonia
 33. Kazahstan
 34. Lesotho
 35. Republica Letonia
 36. Liberia
 37. Liechtestein
 38. Republica Lituania
 39. Marele Ducat al Luxemburgului
 40. Republica Macedonia
 41. Malawi
 42. Republica Malta
 43. Mauritius
 44. Statele Unite Mexicane
 45. Pricipatul Monaco
 46. Namibia
 47. Niue
 48. Regatul Norvegiei
 49. Noua Zeelandă
 50. Olanda
 51. Republica Panama
 52. Republica Portugheză
 53. România
 54. Muntenegru
 55. Sain Kitts And Nevis
 56. Salvador
 57. Saint Vincent and Grenadine
 58. Sant Sulia
 59. Samoa
 60. San Marino
 61. Seychelles
 62. Spania
 63. Regatul Suediei
 64. Republica Suriname
 65. Swaziland
 66. Tonga
 67. Trinidat Tobago
 68. Republica Turcia
 69. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei De Nord
 70. Statele Unite ale Americii
 71. Republica Venezuela
Sari la conținut